نوشته های تازه

با اخلال گران امنیت مماشات نمی کنیم / کهگیلویه و بویراحمد برای قاچاقچیان امن نیست / برایمان ننگ بود که در جاده ها سرقت صورت بگیرد

در برخوردهای انتظامی ، اخلاقیات را مد نظر قرار می دهیم اما برای برقراری امنیت با هیچ کس مماشات نخواهیم کرد و اجازه نمی دهیم کسی امنیت مردم را خدشه …

بیشتر بخوانید »