حرفهای قشنگ رئیس کل دادگستری استان / برخورد عملی با متخلفین مطالبه عمومی است/  برخورد با مدیران متخلف داستان بی پایان نشود

حرفهای قشنگ رئیس کل دادگستری استان / برخورد عملی با متخلفین مطالبه عمومی است/  برخورد با مدیران متخلف داستان بی پایان نشود

حرفهای قشنگ رئیس کل دادگستری استان بار دیگر امید برخورد با متخلفین و قانون گریزان را بیش از گذشته در افکار عمومی زنده می کند، اما برخورد عملی با این متخلفین مطالبه عمومی است؛
حسین فریدون به زندان اوین رفت

حسین فریدون به زندان اوین رفت

وکیل مدافع حسین فریدون از انجام تشریفات قانونی انتقال موکلش به زندان اوین خبر داد و گفت: ایشان به زندان اوین مراجعه و در آنجا پذیرش شده است.؛