لایک‌ها، رفاقت‌ها و تیراژ کتاب‌ها در عصر «توهم جمعی»

لایک‌ها، رفاقت‌ها و تیراژ کتاب‌ها در عصر «توهم جمعی»

یکی از مشکلاتِ جامعه ادبی امروز ایران چیزی است که می توان آن را انفجار نویسنده دانست. در حالی که به شهادتِ تیراژ کتاب ها، تعداد خوانندگان در بهترین حالت از چند صد نفر فراتر نمی رود، تعداد نویسندگانی که هر سال رمان و داستان کوتاه منتشر می کنند، به مراتب از تعداد خوانندگان بیشتر