خط و نشان مدیر نظارت  علوم پزشکی برای متخلفان در امور درمانی/ گسترش تخلفات در لیزر پوست و دندانپزشکی

خط و نشان مدیر نظارت علوم پزشکی برای متخلفان در امور درمانی/ گسترش تخلفات در لیزر پوست و دندانپزشکی

مدیر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: با مراکز و افرادی که قصد دخالت در امور پزشکی و درمانی را داشته باشند، قاطعانه برخورد می‌کنیم.؛