نیروگاه ۷۵۰ مگاواتی سیکل ترکیبی دهدشت؛ طرحی که در حد شعار بود

نیروگاه ۷۵۰ مگاواتی سیکل ترکیبی دهدشت؛ طرحی که در حد شعار بود

صدای دنا// شش سال پیش در ۲۱ بهمن بود که نماینده وقت کهگیلویه، که حامیانش او را متخصص در طراحی، برنامه ریزی و اجرای طرح های نفت، گاز و انرژی معرفی می کردند و چنان از تخصص و پیگیری هایش سخن به میان می آوردند، از نیروگاه ۷۵۰ مگاواتی سیکل ترکیبی دهدشت به عنوان یکی