اقای استاندار؛ مدیران سهل انگار را معرفی کنید / ۱۵ماه ۱۱۰ میلیارد، یک ماه ۲۳۰ میلیارد / جبران ضرر استان از سهل انگاری مدیران را چه کسی می پردازد

اقای استاندار؛ مدیران سهل انگار را معرفی کنید / ۱۵ماه ۱۱۰ میلیارد، یک ماه ۲۳۰ میلیارد / جبران ضرر استان از سهل انگاری مدیران را چه کسی می پردازد

« ۳۴۰ میلیارد اعتبارات اسناد خزانه به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده شده بود که در مدت ۱۵ ماه تنها ۱۱۰ میلیارد از این اسناد جذب شده بود و ما در مدت یک ماه توانستیم ۲۳۰ میلیارد آن را با برنامه ریزی جذب نماییم »؛
گفتار درمانی پاشنه آشیل توسعه در استان / آقای استاندار برنامه اعلام کنید با گفتار درمانی توسعه ایجاد نمی شود

گفتار درمانی پاشنه آشیل توسعه در استان / آقای استاندار برنامه اعلام کنید با گفتار درمانی توسعه ایجاد نمی شود

آقای استاندار توسعه با گفتار درمانی محقق نمی شود و هر چه سریعتر تئوری مدیریتی خود برای توسعه استان را اعلام کنید و به افکار عمومی بگویید که در کجا قرار داریم و در چه فاصله زمانی به کجا خواهیم رفت.؛
کهگیلویه و بویراحمد از ناامنی غذایی رنج می برد/ ۸ استان کشور گرفتار مشکلات تغذیه ای

کهگیلویه و بویراحمد از ناامنی غذایی رنج می برد/ ۸ استان کشور گرفتار مشکلات تغذیه ای

طبق تحقیقات وزارت بهداشت استان کهگیلویه و بویراحمد در کنار هفت استان دیگر از ناامنی غذایی رنج می برد و نیاز به حمایت ویژه غذایی دارند و در آنها شیوع سوء تغذیه کودکان بالاتر از دیگر استان‌هاست.؛